Valaliky

Erb obce Valaliky

Počet obyvateľov: 4 229
Rozloha: 863 ha

Adresa Obecného úradu: Poľná 8, 044 13 Valaliky
Telefón: 055 / 6999804
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web: www.valaliky.sk

Informácie o obci

Obec Valaliky sa rozprestiera v Košickej kotline neďaleko krajského mesta Košice. Prvá písomná zmienka o obci siaha do roku 1248, archeologické nálezy však dosvedčujú osídlenie tohto územia už v mladšej dobe kamennej. Boli tu nájdené aj pozostatky osídlenia z doby bronzovej, sídliská z doby halštatskej, laténskej a rímskej, slovanské pohrebisko a základy románskeho kostolíka z 12. storočia.

V 13. a 14. storočí sa podľa zápisov z dochovaných listín táto obec nazývala ako zem Kokšov. V polovici 15. storočia došlo k rozdeleniu tejto zeme na štyri samostatné dediny s názvami Buzice, Bernátovce, Košťany a Všechsvätých. Toto rozdelenie trvalo až do roku 1960, kedy sa rozdelené dediny opäť spojili do jednej obce, avšak už nie s názvom Kokšov, ale Valaliky. Názvy pôvodných obcí zostali zachované ako pomenovania miestnych častí obce Valaliky.

Obci dominuje rímsko – katolícky kostol Všetkých Svätých, ktorý pochádza z 18. storočia. Odvtedy prešiel niekoľkými rekonštrukciami, posledná interiérová oprava bola realizovaná v roku 2006. Pozdĺž celej obce sa tiahne terénny zlom, z ktorého na viacerých miestach vyteká podzemná voda a vytvára pramene tzv. studničky. Miestnou pamätihodnosťou je aj zvonica, ktorá pôvodne stála na inom mieste v obci, avšak začiatkom 20. storočia bola prenesená na dnešné miesto na Zvoničnej ulici. Slúžila pri zvonení na Anjel pána, ako umieračik pri pohreboch alebo ako varovanie pri požiaroch, či iných nešťastiach.

Charakteristika erbu

Valaliky erb

Motív erbu obce Valaliky zobrazuje symboly pôvodných obcí, ktoré pred zlúčením pôsobili samostatne, no dnes vytvárajú jej časti.

Samotný erb obce je tvorený červeno – bielym štítom, ktorý je rozdelený na štyri časti. V prvej časti je na červenom podklade vyobrazený biely pes stojaci na zadných labách s kosťou v papuli. V druhej časti je na bielom podklade znázornené poľnohospodárske náradie červenej farby – čerieslo a lemeš. Tretia časť erbu na bielom podklade znázorňuje tri červené klasy, ktoré sú prekryté červeným čerieslom a lemešom. Posledná štvrtá časť na červenom podklade znázorňuje bieleho stojaceho býka, vedľa ktorého je umiestnená menšia šesťcípa hviezda.

contentmap_plugin

Tags: Valaliky

mas loga